Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 256/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z 2016-11-24

VIII Pa 256/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 lutego 2018

Data publikacji: 26 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

podstawowy obowiązek wobec pracownika, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, wypłacanie wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy, wynagrodzenie za prace, nieterminowa wypłata wynagrodzenia, odszkodowanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • podstawowy obowiązek wobec pracownika, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, praca bez wypowiedzenia, wypowiedzenie z powodu, brak wypłaty wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o prace, wypłacanie wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy, wynagrodzenie za prace, pozwana spółdzielnia, oświadczenie, nieterminowa wypłata wynagrodzenia, naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, wypłata wynagrodzenia za prace, rozwiązanie przez pracownika umowy, miesięczny termin, odszkodowanie, członka rady nadzorczej, pozwany, przyczyna rozwiązania
Zobacz»

IV Pa 115/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, wypłata wynagrodzenia, ciężkie naruszenie, pozwany, naruszenie podstawowego obowiązku, obowiązki pracodawcy, pracownik, wypłacanie wynagrodzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, wypłata wynagrodzenia, ciężkie naruszenie, pozwany, naruszenie podstawowego obowiązku, obowiązki pracodawcy, terminowa wypłata, urlop wypoczynkowy, ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy, wynagrodzenie za kwiecień, pracownik, wino pracodawcy, spółka, email, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, otwarcie postępowania układowego, wypłacanie wynagrodzenia, płatność wynagrodzenia, termin wynagrodzenia
Zobacz»

VIII Pa 175/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 marca 2020

Data publikacji: 4 sierpnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wypłacanie wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o prace, nieterminowa wypłata wynagrodzenia, okres wypowiedzenia, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, wynagrodzenie powodów, podstawowy obowiązek wobec pracownika, wynagrodzenie za prace, odszkodowanie, obowiązki pracodawcy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • wypłacanie wynagrodzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o prace, nieterminowa wypłata wynagrodzenia, okres wypowiedzenia, pozwany pracodawca, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, wynagrodzenie powodów, podstawowy obowiązek wobec pracownika, rata kredytów, wynagrodzenie za prace, wypłacanie wynagrodzenia za pracę, pracodawca wypłaty wynagrodzenia, terminowa wypłata wynagrodzenia, odszkodowanie, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, oświadczenie o rozwiązania, obowiązki pracodawcy, naruszenie przez pracodawcę, pozwany
Zobacz»

IV P 291/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2016

Data publikacji: 7 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wypłata wynagrodzenia, umowa o prace, pozwany, obowiązek pracodawcy, praca bez wypowiedzenia, podstawowy obowiązek wobec pracownika, rozwiązanie umowy, wypłacanie wynagrodzenia, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, pracodawcą podstawowym, wynagrodzenie za prace
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • wypłata wynagrodzenia, umowa o prace, historia rachunku bankowego powoda, pozwany, obowiązek pracodawcy, termin wypłaty wynagrodzenia, praca bez wypowiedzenia, podstawowy obowiązek wobec pracownika, rozwiązanie umowy, wypłacanie wynagrodzenia, całość wynagrodzenia, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, powodu wynagrodzeń, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, wynagrodzenie w miesiącach, ekwiwalent za urlopy, rata, zawożenie, pracodawcą podstawowym, wynagrodzenie za prace
Zobacz»

IV P 490/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2017

Data publikacji: 15 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, wynagrodzenie za prace, podstawowy obowiązek wobec pracownika, ciężkie naruszenie, pozwany, stosunki pracy, obowiązek pracodawcy, okres wypowiedzenia, naruszenie podstawowego obowiązku, część wynagrodzenia, wypłata wynagrodzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, wynagrodzenie za prace, podstawowy obowiązek wobec pracownika, pracownik wynagrodzenia, ciężkie naruszenie, ubezpieczenie grupowe, pozwany, stosunki pracy, praca z winy pracodawcy, oświadczenie o rozwiązania, obowiązek pracodawcy, pojęcie wynagrodzenia, okres wypowiedzenia, naruszenie podstawowego obowiązku, część wynagrodzenia, składka na ubezpieczenia, wypłata wynagrodzenia, wystawienie świadectwa, rozwiązanie przez powódkę
Zobacz»

VIII Pa 146/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 26 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wypłata wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, podstawowy obowiązek wobec pracownika, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, obowiązki pracodawcy, lut, wynagrodzenie za prace
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • wypłata wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o prace, praca bez wypowiedzenia, termin wypłaty wynagrodzenia, podstawowy obowiązek wobec pracownika, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, wynagrodzenie za miesiąc, data wypłaty wynagrodzenia, dniowe opóźnienie, oświadczenie o rozwiązanie umowy, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy, podstawowy obowiązek pracodawcy, ustalony termin, lut, złożenie oświadczenia o rozwiązaniu, następny miesiąc, całe wynagrodzenie, przyczyna rozwiązania, wynagrodzenie za prace
Zobacz»

IV Pa 33/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 20 lipca 2018

Data publikacji: 23 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy o prace, wypłata wynagrodzenia, odszkodowanie, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, podstawowy obowiązek wobec pracownika, pozwany, praca bez wypowiedzenia, obowiązek pracodawcy, okres wypowiedzenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy o prace, rozwiązanie przez pracownika umowy, konto, ostatni dzień miesiąca, wypłata wynagrodzenia, odszkodowanie, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, podstawowy obowiązek wobec pracownika, pozwany, praca bez wypowiedzenia, obowiązek pracodawcy, nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika, okres wypowiedzenia, naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, przelew wynagrodzenia, pracownik umowy o pracę, wino pracodawcy, obowiązek spoczywający na pracodawcy, kodeks pracy, stanowisko zaopatrzeniowca
Zobacz»

VIII Pa 5/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 26 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wypłata wynagrodzenia, lut, podstawowy obowiązek wobec pracownika, pracodawca, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, rozwiązanie umowy o prace, okres wypowiedzenia, praca bez wypowiedzenia, odszkodowanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • wypłata wynagrodzenia, lut, styczeń i luty, podstawowy obowiązek wobec pracownika, pracodawca, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, rozwiązanie umowy o prace, wynagrodzenie za styczeń, okres wypowiedzenia, zachowanie okresu wypowiedzenia, praca bez wypowiedzenia, wypowiedzenie z winy, praca bez zachowania, dzień następnego miesiąca kalendarzowego, wino pracodawcy, odszkodowanie, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, pozwany, podstawowy obowiązek pracodawcy, ciągu pierwszy
Zobacz»

VII Pa 96/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 12 września 2017

Data publikacji: 8 marca 2018

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wypłata wynagrodzenia, umowa o prace, podstawowy obowiązek wobec pracownika, wypłacanie wynagrodzenia, obowiązek pracodawcy, wypowiedzenie, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, wynagrodzenie za prace, rozwiązanie umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • wypłata wynagrodzenia, umowa o prace, podstawowy obowiązek wobec pracownika, terminowa wypłata wynagrodzenia, wypłacanie wynagrodzenia, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, obowiązek pracodawcy, wypowiedzenie, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, wynagrodzenie za prace, ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy, podstawowy obowiązek pracodawcy, nieterminowe wypłacanie, skorzystanie z dyspozycji, rozwiązanie umowy, jarząbek, problem finansowy, pozwany, wpływ nieprawidłowości, częsta awaria
Zobacz»

IV P 208/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy o prace, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, praca bez wypowiedzenia, podstawowy obowiązek wobec pracownika, okres wypowiedzenia, obowiązki pracodawcy, wypłata wynagrodzenia, pozwany, świadectwo pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • protokół elektroniczny, rozwiązanie umowy o prace, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, praca bez wypowiedzenia, przesłuchanie prezesa, podstawowy obowiązek wobec pracownika, okres wypowiedzenia, naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, zapłata ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenie za miesiąc, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy, wypłata wynagrodzenia, przesłuchanie powoda, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, zajęcie rachunków bankowych, zachowanie okresu wypowiedzenia, akt osobowy powodów, pozwany, świadectwo pracy
Zobacz»

IV P 467/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 25 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

praca bez wypowiedzenia, praca za miesiąc, wynagrodzenie za prace, wynagrodzenie za luty, wypłata wynagrodzenia, pracownik, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, rozwiązanie umowy o prace, obowiązki pracodawcy, pozwany, odszkodowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
 • Ważne frazy
  • praca bez wypowiedzenia, praca za miesiąc, wynagrodzenie za prace, wynagrodzenie za luty, wypłata wynagrodzenia, pracownik, naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, powodu wzajemnego, rozwiązanie umowy o prace, obowiązki pracodawcy, dniowe opóźnienie, rozwiązanie przez pracownika umowy, opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, przedsiębiorstwo, obowiązek przez pracodawcę, akt osobowy powodów, pozwany, odszkodowanie, obowiązujący termin
Zobacz»

VIII Pa 18/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2014

Data publikacji: 7 września 2015

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

wynagrodzenie za prace, praca bez wypowiedzenia, obowiązek pracodawcy, wypłata wynagrodzenia, pozwany, obowiązek wobec pracownika, lut, umowa o prace, odszkodowanie, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie za prace, zoo, praca bez wypowiedzenia, obowiązek pracodawcy, wypłata wynagrodzenia, pozwany, naruszenie przez pracodawcę, wina umyślna, obowiązek wobec pracownika, lut, umowa o prace, odszkodowanie, opłata sądowa od uiszczenia, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, styczeń i luty, naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, wynagrodzenie za miesiąc, siedziba, kwota wynagrodzenia, wynagrodzenie za listopad
Zobacz»

X P 167/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 21 stycznia 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy o prace, wypłata wynagrodzenia, praca bez wypowiedzenia, obowiązek pracodawcy, wypłacanie wynagrodzenia, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, podstawowy obowiązek wobec pracownika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy o prace, wypłata wynagrodzenia, praca bez wypowiedzenia, terminowa wypłata wynagrodzenia, naruszenie przez pracodawcę, interes pracowników, obowiązek pracodawcy, wypłacanie wynagrodzenia, zachowanie pracodawcy, wino pracodawcy, ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy, wypłata wynagrodzenia za miesiąc, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, weksel in blanco, istotny interes, wypłacenie wynagrodzenia, przelew, wypłata wynagrodzenia powódki, podstawowy obowiązek wobec pracownika, przyczyna rozwiązania
Zobacz»

V P 200/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2018

Data publikacji: 28 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pracodawca, część wynagrodzenia, praca bez wypowiedzenia, wypłata wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o prace, pozwany, odszkodowanie, ciężkie naruszenie, nieterminowe wypłaty, naruszenie podstawowego obowiązku, podstawowy obowiązek wobec pracownika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie za sierpień, pracodawca, część wynagrodzenia, praca bez wypowiedzenia, sierpień i wrzesień, wypłata wynagrodzenia, rozwiązanie umowy o prace, wino pracodawcy, pozwany, odszkodowanie, reszta wynagrodzenia, utrzymanie ruchu, ciężkie naruszenie, porozumienie, opóźnienie, nieterminowe wypłaty, naruszenie podstawowego obowiązku, termin płatności wynagrodzenia, podstawowy obowiązek wobec pracownika, przyczyna rozwiązania umowy
Zobacz»

VIII Pa 25/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 maja 2016

Data publikacji: 27 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

rozwiązanie umowy o prace, podstawowy obowiązek wobec pracownika, pozwany, praca bez wypowiedzenia, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, pracodawcą podstawowym
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • rozwiązanie umowy o prace, podstawowy obowiązek wobec pracownika, pozwany, praca bez wypowiedzenia, wyjazd w trasę, dzień rozpoczęcia pracy, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, kierowca, pisemna umowa o pracę, ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, baza, biuro, ciężkie naruszenie przez pracodawcę, pracodawcą podstawowym, na piśmie, forma pisemna, wino pracodawcy, zawarcie umowy o pracę, szkolenie z zakresu, ryczałt miesięczny
Zobacz»

IV P 41/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 26 marca 2018

Data publikacji: 9 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

pracodawca, wypłata wynagrodzenia, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, podstawowy obowiązek wobec pracownika, rozwiązanie umowy o prace, okres wypowiedzenia, praca bez wypowiedzenia, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie za nadgodziny, pracodawca, wypłata wynagrodzenia, udział w szkoleniach, oświadczenie o rozwiązanie umowy, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, podstawowy obowiązek wobec pracownika, rozwiązanie umowy o prace, rozwiązanie umowy w trybie, okres wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, praca bez wypowiedzenia, wypowiedzenie z powodu, rozkład czasu pracy, pozwany, pozwane oświadczenie, praca w godzinach nadliczbowych, brak wypłaty, zeznanie powoda, podstawowy charakter
Zobacz»

IV P 198/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Data orzeczenia: 28 marca 2018

Data publikacji: 21 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

wypłata wynagrodzenia, pozwany, pracodawca, odszkodowanie, obowiązek wobec pracownika, praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • wypłata wynagrodzenia, konto, pozwany, pracodawca, ostatni dzień miesiąca, rozwiązanie przez pracownika umowy, kodeks pracy, odszkodowanie, obowiązek wobec pracownika, praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, przelew wynagrodzenia, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, pracownik umowy o pracę, obowiązek spoczywający na pracodawcy, nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika, stanowisko zaopatrzeniowca, odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie, akt osobowy, regulamin wynagradzania pracowników
Zobacz»

VIII P 969/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 19 sierpnia 2015

Data publikacji: 24 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, umowa o prace, podstawowy obowiązek wobec pracownika, stosunki pracy, wypłacanie wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy, wypłata wynagrodzenia, wynagrodzenie za prace, praca bez wypowiedzenia, odszkodowanie, rozwiązanie, wynagrodzenie za luty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, umowa o prace, podstawowy obowiązek wobec pracownika, naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, stosunki pracy, wypłacanie wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy, strona stosunków pracy, wypłata wynagrodzenia, prawa praca, rata, ryzyko pracodawcy, wynagrodzenie za prace, praca bez wypowiedzenia, odszkodowanie, przepis kodeksu pracy, rozwiązanie, pracowników wiadomości, wynagrodzenie za luty, ryzyko techniczne
Zobacz»

VII Pa 97/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, pracodawca, pozwany, odszkodowanie, okres wypowiedzenia, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, stosunki pracy, obowiązek wobec pracownika, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • blacharz, praca bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o prace, pracodawca, pozwany, odszkodowanie, okres wypowiedzenia, poczta polska, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, decyzja o rozwiązaniu stosunku, atmosfera w pracy, obowiązek przez pracodawcę, stosunki pracy, obowiązek wobec pracownika, porozumienie strony, zadanie, kierownik, oświadczenie do wiadomości, rozwiązanie przez pracownika umowy, wynagrodzenie
Zobacz»

VI P 459/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 stycznia 2018

Data publikacji: 9 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

pracownik, wynagrodzenie za prace, praca bez wypowiedzenia, okres wypowiedzenia, umowa o prace, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, odszkodowanie, lut, obowiązki pracodawcy, stosunki pracy, rozwiązanie, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia bez winy pracownika, odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy
 • Ważne frazy
  • pracownik, wynagrodzenie za prace, praca bez wypowiedzenia, okres wypowiedzenia, spółka komandytowa, umowa o prace, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, odszkodowanie, akt osobowy powodów, stosunek pracy bez wypowiedzenia, państwowa inspekcja pracy, naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, lut, kodeks pracy, praca z winy pracodawcy, obowiązki pracodawcy, rozwiązanie przez pracownika, stosunki pracy, rozwiązanie, pozwany
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Kowalik
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zuzanna Drukała
Data wytworzenia informacji: